Udskriv

Fag i stx og hf

Herunder kan du se, hvilke fag Ribe Katedralskole udbyder. Først 5 tværfaglige faggrupper eller "fag" og derpå en oversigt over de almindelige "enkeltfaglige fag". Disse fag er sorteret i fire grupper eller hovedområder. Det er de samme fire grupper, studieretningerne i STX sorteres i.

A) Fagsamarbejder:

3 tværfaglige "fag" i STX:

2 tværfaglige "fag" i HF:

Folketinget vedtager i januar 2017 en reform af de almene ungdomsuddannelser. Her forventes AT at blive afskaffet.

B) Enkeltfaglige fag:

Humaniora

Fra Ciceros humanitas i betydningen ”det menneskelige” til 1300-tallets studia humanitatis, ”studiet af det menneskelige” og 1600-tallets studia humaniora går mennesket fra at være guds modsætning til at være modsætningen til det ”virkelige”: naturvidenskaberne. Gennem disse forståelser går dog et fællestræk: humaniora er studiet af mennesket og dets frembringelser; vores kultur, begreber, tegn og sprog.

» Dansk , » Engelsk, » Filosofi , » Fransk , » Græsk , » Historie , » Italiensk , » Latin , » Oldtidskundskab, » Religion, » Spansk , » Tysk

Naturvidenskab

Naturvidenskaberne udforsker den fysiske verden og de teorier, love og modeller man kan måle, veje og forstå den ved. Verden for os er, udover den menneskeskabte kultur, den naturverden, vi kan begribe, og derfor gør natudvidenskaberne hele tiden større for os. Vores voksende forståelse af den fysiske verden giver os både problemer og løsninger, men kampen for at forstå naturen er en helt afgørende menneskeligt mål.

» Astronomi , » Biologi , » Fysik , » Geografi , »Informatik, » Kemi , » Matematik ,» Naturgeografi

Samfundsvidenskab

Politologi, sociologi og økonomi er de tre hoveddiscipliner der udgør samfundsvidenskabernes kerne. I forhold til naturvidenskaberne og humanvidenskaberne placerer de sig et sted i midten, fordi man her i høj grad bruger empiri til at understøtte det menneskelige samfund. Så selvom fagene i området afgjort er ”kulturlige”, er tilgangen til og analysen af dem faktisk markant naturvidenskabeligt præget.

» Historie , » Innovation , » Psykologi , » Samfundsfag

Kreative fag

De kreative fag ligger i forlængelse af de humanistiske fag: de udtryk og de kunstarter, de repræsenterer, giver mennesket større muligheder for at udtrykke sig og forholde sig til verden. Den praktiske udøvning og den kreative proces (det, at skabe noget) vejer typisk tungere end den teoretiske del i de kreative fag.

» Billedkunst , » Dramatik , » Idræt , » Musik

OBS: I gymnasiet findes noget, der hedder "Almen Studieforberedelse", forkortet AT. Der opererer man med næsten de samme grupper, dog er gruppen med kreative fag splittet op, og fagene fordelt på de andre 3 grupper.