Udskriv

Større opgaver stx

I STX skrives 3 større opgaver i forskellige fag 

1.g:

DHO: I slutningen af 1.g skriver eleverne en opgave i dansk og historie. Lærerne i de to fag tilrettelægger et undervisingsforløb, der danner basis for opgaven. Lærerne udformer to-tre opgaveformuleringer, som eleverne kan vælge imellem, og fungerer som vejledere. Opgaven skrives i slutningen af skoleåret eller lige i begyndelsen af eksamensperioden, og der er derefter en mundtlig prøve i opgaven i løbet af eksamensperioden.

Opgaven fungerer som en øvelsesopgave forud for SRO i 2.g og SRP i 3.g.

2.g: 

SRO: På Ribe Katedralskole skriver eleverne studieretningsopgave i løbet af vinteren i 2.g. Lærerne i de 2-3 studieretningsfag tilrettelægger i perioden mellem efterårsferien og vinterferien et undervisningsforløb, der danner basis for opgaven. Lærerne udformer to-tre opgaveformuleringer, som eleverne kan vælge imellem, og fungerer som vejledere. Opgaven skrives i perioden mellem juleferien og vinterferien, og der er derefter en mundtlig prøve umiddelbart efter vinterferien.

Opgaven fungerer som en øvelsesopgave forud for SRP, som skrives i 3.g.

3.g:

SRP: Eleverne skal i 3.g skrive et studieretningsprojekt, SRP. Dette projekt skrives i marts måned. Eleverne vælger selv 1-2 fag, som de vil skrive i, og de vælger selv deres emne. Skolen tildeler eleverne en eller to vejledere. Disse vil normalt, men ikke altid være elevens egne lærere i de pågældende fag. Det er vejlederne, der udformer opgaveformuleringen ud fra elevens problemformulering og samtaler med eleven om emnet. Der er mundtlig eksamen i opgaven.

For mere information: Se links til UVM. Se også i Lectio i mappen "Alle elever og lærere". Der findes en generel vejledning i at skrive opgaver.