Udskriv

HF-uddannelsen

 

HF - for hvem og til hvad?
Højere forberedelseseksamen, hf, er en to-årig almendannende og studieforberedende ungdomsuddannelse, der afsluttes med eksamen.
 
HF er et tilbud til alle, som har lyst til at lære mere efter folkeskolen. Det gælder både unge, der vil fortsætte direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, og unge, der har været ude af uddannelsessystemet i et eller flere år, og som nu har lyst til at vende tilbage.
 
Januar 2017 blev der vedtaget en reform af de almendannende ungdomsuddannelser - herunder hf. Den kan ses her: reform
 
HF-uddannelsen er således designet til
  • unge, der ønsker at fortsætte lige fra folkeskolens 9. eller 10. klasse
  • unge, der ønsker et uddannelsesskift
  • alle, der har været væk fra skolen et eller flere år på grund af arbejde, rejse mv., og som ønsker at vende tilbage til uddannelsessystemet igen. 
HF er en fleksibel og overskuelig uddannelse. Der er en række obligatoriske fag og faggrupper, og der er desuden mulighed for at præge uddannelsen ved valg af fagpakke og valgfag på forskellige niveauer.
Du kan vælge mellem en række spændende fagpakker og valgfag i 2. hf.
 
Projekt- og praktikforløb
På hf vil du opleve, at det teoretiske stof kombineres med en praktisk tilgang, og hvert semester er der projekt- og praktikforløb. Du får en spændende og engagerende indføring i samfundsmæssige forhold, kreative, kulturelle og naturvidenskabelige fag samt sprog.
 
HF og videregående studier
HF er studieforberedende og designet mhp. de mellemlange videregående uddannelser.
De fleste hf'ere fortsætter med en uddannelse som f.eks. pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, politibetjent eller lærer.
 
HF-uddannelsen er også adgangsgivende til de lange videregående uddannelser, men her skal man så løfte nogle af fagene til højere niveauer og/eller tage supplerende fag. Derfor må man påregne enten at bruge 1 ekstra år på at blive klar til den lange videregående uddannelse eller melde sig til den "udvidede fagpakke" i 2.hf.
 
Hvilke videregående uddannelser en hf-eksamen kan give adgang til, kan man se på Uddannelsesguiden - klik her eller vælg link til højre på siden.
Du kan også se "Adgangskortet" for at få overblik over, hvilke og hvor mange videregående uddannelser din hf-eksamen giver adgang til.

HF-uddannelsens indhold

På hf er der en række fag og faggrupper, du skal have, og dertil skal du selv vælge fagpakke og valgfag. Et helt centralt element i undervisningen er projekt- og praktikforløb.

  • De obligatoriske fag er dansk A, engelsk B, matematik C, et praktisk/musisk fag (idræt C, musik C eller billedkunst C)
  • De obligatoriske faggrupper er kultur- og samfundsfagsgruppen (historie B, religion C, samfundsfag C) og den naturvidenskabelige faggruppe (kemi C, biologi C, geografi C)
  • Fagpakke: Se siden om fagpakker i HF
  • Valgfag:  Se siden om valgfag i HF. Valgfagene er et-årige og ligger i 2.hf.

De praktisk/musiske fag - idræt C, musik C eller billedkunst C - har man allerede i 1.hf. Det skal man derfor vælge, når man søger ind på uddannelsen.

Fagpakke og valgfag vælges først i løbet af foråret i 1.hf.

1. år 2. år
2 projekt- og praktikforløb 2 projekt- og praktikforløb
Dansk (A)
Engelsk (B)
Kultur- og samfundsfagsgruppen:
Historie (B) + Samfundsfag (C) + Religion (C)
Musik, billedkunst eller idræt (C) Større skriftlig opgave - SSO
Naturvidenskabelig faggruppe:
Kemi (C) + Biologi (C) + Geografi (C)
Fagpakke BC og valgfag B
eller
Fagpakke BB og valgfag C
 
 
Matematik (C)

Profil for hf på Ribe Katedralskole

Vil du vide mere om Ribe Katedralskole, kan du læse på siderne Skolen og Skolens profil.

HF er tilrettelagt således, at den enkelte elev får mest mulig støtte gennem forløbet. HF på Ribe Katedralskole har en særlig profil, som består af følgende: 

Introduktionskurset 
Det ligger i de første måneder af uddannelsen. Her prøves dit faglige niveau gennem tests, du introduceres til hensigtsmæssige studievaner, IT, skolens bibliotek, forskellige arbejdsformer, tutorordning, studiebog og værkstedsundervisning, samt møder skolens elevforeninger.

Tutorordning 
Lige fra starten er du tilknyttet en bestemt lærer, din tutor, som du jævnligt fører samtaler med. Tutoren skal hjælpe dig til at få et godt og udbytterigt forløb på hf. I taler om, hvad du kan blive bedre til, så du hele tiden arbejder frem mod et mål.

Studiebog
Er et elektronisk dokument, hvor du skriver om de samtaler, som du fører med din tutor, og hvor dine lærere giver dig evalueringer.
Studiebogen er et redskab for dig, så du ved, hvad du skal blive bedre til og hvordan du kan opnå det.

Studietimer og lektiecafé 

Gennem hele HF-uddannelsen er der skemalagte studietimer. Det er timer, hvor der er faglærere til stede, der kan hjælpe med de kommende afleveringer eller med de daglige lektier. Derudover er der ugentlige lektiecaféer i dansk og matematik, hvor man også kan få hjælp.

Statistik om HF
Undervisningsministeriet har en side med statistik. Her kan du læse om karakterer, frafald og overgang til videregående uddannelser for studenter fra Ribe Katedralskole. 

Ministeriet om HF

Her kan du læse om den toårige uddannelse til hf-eksamen målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

2 årige
HF