Udskriv

HHX merkantilt gymnasium

HHX merkantilt gymnasium

I uddannelsen til merkantil studentereksamen er fagligheden nært forbuundet med merkantile, internationalt orienterede og erhvervsrettede danelsesperspektiver.

Uddannelsens formål realiseres således inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombinaiton med fremmedsprog og andre almene fag.

Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståëlse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold.

Der lægges i undervisningen vægt på innovation og problemløsning, herunder arbjede med virkelighedsnære cases og projekter

Hvad kan en studentereksamen bruges til?

Med det rigtige eksamensgennemsnit giver nogle studieretninger på grund af deres kombination af fag og niveauer umiddelbart adgang til et antal videregående uddannelser, andre studieretninger er sammensat, så man alt afhængigt af valg af videregående uddannelse enten skal løfte et fag op på et højere niveau og/eller supplere et fag for at leve op til den ønskede uddannelses krav om fag og niveauer. Hvor det drejer sig om at løfte et fag fra C til B eller fra B til A, kan det ofte klares på et sommerkursus. Sommerkurserne tilbydes bl.a. af universiteterne.

Hvilke videregående uddannelser, skolens forskellige studieretinger og fag kan give adgang til, kan ses på Uddannelsesguiden.

Du kan også se "Adgangskortet" for at få overblik over, hvilke og hvor mange videregående uddannelser en bestemt studieretning giver adgang til.

Statistik om HHX: Undervisningsministeriet har en side med statistik. Her kan du læse om karakterer, frafald og overgang til videregående uddannelser for studenter fra Ribe Katedralskole.

 

 

Ministeriet om HHX

Se læreplaner for fagene i hhx her.