Udskriv

Studieretninger htx

Studieretninger

Fra august 2017 begynder alle elever i gymnasiet på et grundforløb, der varer 3 måneder. Grundforløbet er ens for alle elever, og i løbet af de 3 måneder møder du på Ribe Katedralskole alle relevante fag for på et kvalificeret grundlag at kunne vælge den studieretning, der passer dig bedst muligt. Omkring 1. oktober vælger du studieretning.

I gymnasiet er der en række fællesfag, som alle har uanset valg af studieretning, og i 2. og 3.g er der et par valgfag. Se mere på siden om fællesfag og valgfag (link).

Studieretning inden for området "anvendt naturvidenskab"

1) Bioteknologi A, idræt B - samt enten kommunikiton og IT C eller informatik C

Studieretning inden for "kommunikationsteknik"

2) Kommunikation og IT A, programmering B - samt biologi C

 

Oprettelse af studieretninger

Hvilke studieretninger, skolen opretter, afgøres af ledelsen ud fra elevernes valg, således at flest mulige elevønsker opfyldes. I 2. uge af november begynder undervisningen i de oprettede studieretninger.

Studieretningspræsentationer 

Udbuddet af studieretninger er opstillet i et skema med fordeling af fagene over de 3 år - se linket Udbudte studieretninger på HTX 2019 . Du skal huske øverst at vælge det rigtige skoleår for din start i HTX.

Emner på studieretningerne

Hvis du gerne vil vide noget om, hvad man arbejder med på de forskellige studieretninger, som Ribe Katedralskole udbyder for elever i HTX, kan du se oversigt her studieretninger.